ALİ OSMAN ATEŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ OSMAN ATEŞ

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Fıkıh, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ HASÎN
Hadis hâfızı, tâbiî.
EBÛ HÂZİM el-ABDÛYÎ
Hadis hâfızı.
EBÛ KILÂBE el-CERMÎ
Muhaddis ve fakih tâbiî.
EBÛ UBEYD el-KĀDÎ
Şâfiî müctehidi.
ENES b. FEDÂLE
Sahâbî.
ESMÂ bint YEZÎD
Kadın sahâbî.
İBN NÂSIR es-SELÂMÎ
Hadis hâfızı.
KAYS b. ÂSIM
Şair sahâbî.
KUSAY b. KİLÂB
Hz. Peygamber’in baba tarafından dördüncü dedesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER