ENES b. NADR

أنس بن النضر
ENES b. NADR
Müellif: İSMAİL HAKKI ÜNAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 05.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/enes-b-nadr
İSMAİL HAKKI ÜNAL, "ENES b. NADR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/enes-b-nadr (05.07.2020).
Kopyalama metni

Benî Adî b. Neccâr kabilesinden olup Enes b. Mâlik’in amcasıdır. Bedir Savaşı’na katılmadığı için duyduğu üzüntüyü Hz. Peygamber’in huzurunda dile getiren Enes, müşriklerle yapılacak ilk savaşta kendini göstereceğini söyledi. Daha sonra Uhud Gazvesi’ne katıldı. Bu savaşta müslümanların bozguna uğraması ağırına gittiği için onların bu hallerinden dolayı Cenâb-ı Hak’tan mağfiret diledi ve müşriklerin Resûlullah’a karşı saygısız tutumları sebebiyle de Allah’a sığındı. Ardından kılıcına yapışarak savaş meydanına doğru ilerlerken bozguna uğrayan sahâbîlerden Sa‘d b. Muâz’a rastladı ve ona cennetin kokusunu Uhud tarafından aldığını söyleyerek geri dönmesini tavsiye etti. Daha sonra. Hz. Ömer ve Talha b. Ubeydullah’ın da aralarında bulunduğu bir grubun Hz. Peygamber’in vefat ettiğini ileri sürüp bir köşede çaresiz bir şekilde oturduklarını görünce onlara Resûlullah neyin uğrunda öldüyse aynı şey uğrunda ölmek gerektiğini söyleyerek kendilerini toparlamalarına vesile oldu. Düşmanla kahramanca çarpışan Enes savaş esnasında Süfyân b. Uveyf tarafından şehid edildi. Savaştan sonra bu olayı Hz. Peygamber’e anlatan Sa‘d b. Muâz onun gibi yiğitlik gösteremediğini itiraf etti. Müşrikler tarafından burnu, kulakları ve çeşitli organları kesilen Enes’in vücudunda seksenden fazla yara bulunduğu görüldü. Bu sebeple kız kardeşi Rubeyyi‘ onu güçlükle tanıyabildi.

Hz. Peygamber’in hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik’e amcasının adı verildi. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah’a verdikleri sözde durdular (el-Ahzâb 33/23) meâlindeki âyetin Enes b. Nadr hakkında nâzil olduğu belirtilmiştir. Onunla ilgili olarak nakledilen diğer bir husus da kız kardeşi Rubeyyi‘in bir kadının dişini kırması olayındaki tutumudur. Dişi kırılan kadının yakınları kendilerine teklif edilen diyeti kabul etmeyip kısas isteyince durum Hz. Peygamber’e bildirildi, o da kısas yapılmasını emretti. Bunun üzerine Enes b. Nadr Resûl-i Ekrem’e gelerek, “Vallahi Rubeyyi‘in dişi kırılamaz, yâ Resûlellah!” diye itirazda bulunduysa da Hz. Peygamber bunun Allah’ın emri olduğunu ve uygulanması gerektiğini belirtti. Ancak o sırada dişi kırılan kadının yakınları kısastan vazgeçip diyete razı oldular. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, “Allah’ın kullarından öylesi var ki şöyle olacak diye yemin etse muhakkak Allah onun yeminini yerine getirir” (Buhârî, “Ṣulḥ”, 8) diyerek Enes’in Allah katındaki mevkiini dile getirdi.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 128, 167, 194, 201, 253.

Buhârî, “Cihâd”, 12, “Ṣulḥ”, 8.

, s. 309.

, I, 280, 307.

, III, 83, 124-125.

, s. 351.

Hatîb, el-Esmâʾü’l-mübheme (nşr. İzzeddin Ali Seyyid), Kahire 1405/1984, s. 8-9.

, I, 70-71.

, I, 155-156.

, I, 74; IV, 301.

, III, 170-172.

, VIII, 24.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul'da basılan 11. cildinde, 235-236 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER