« Madde sayfasına git

ESAD EFENDİ, Ebûishakzâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Babası
EBÛİSHAK İSMÂİL EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kardeşi
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şâir.
Kayınpederi
MİRZAZÂDE ŞEYH MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlu
MEHMED ŞERİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kızı
FITNAT HANIM
Şöhreti çok yaygın, en beğenilmiş kadın divan şairi.
Mülâzemet aldığı kişi
FEYZULLAH EFENDİ, Ebûsaidzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
MEHMED ZEYNÎ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
MEHMED SAİD EFENDİ, Halilefendizâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Ordu kadısı olarak görev yaparken seraskerlik için ikna ettiği kişi
HACI İVAZ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Azlinden sonra ikamet ettiği yer
SİNOP
Karadeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Azlinden sonra ikamet ettiği yer
GELİBOLU
Çanakkale iline bağlı ilçe merkezi.
Atrabü’l-âsâr fî tezkireti urefâi’l-edvâr adlı eserini neşreden kişi
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Atrabü’l-âsâr fî tezkireti urefâi’l-edvâr adlı eserini neşreden kişi
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
Bazı manzumelerini neşreden kişi
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
Tefsirini yaptığı sûre
YÂSÎN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz altıncı sûresi.
Tefsirini yaptığı âyet
ÂYETÜ’l-KÜRSÎ
Bakara sûresinin tevhid akîdesini anlatan 255. âyetinin adı.
Kadılık yaptığı yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Kadılık yaptığı yer
MEKKE
Kâbe’nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehir.
Müderrislik yaptığı yer
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER