ETHÉ, Hermann - TDV İslâm Ansiklopedisi

ETHÉ, Hermann

Müellif:
ETHÉ, Hermann
Müellif: TALİP KÜÇÜKCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 25.06.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ethe-hermann
TALİP KÜÇÜKCAN, "ETHÉ, Hermann", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ethe-hermann (25.06.2022).
Kopyalama metni

13 Şubat 1844 tarihinde Almanya’nın Stralsund şehrinde doğdu. Orta öğrenimini buradaki lisede, yüksek öğrenimini ve doktora çalışmalarını Greifswald ve Leipzig üniversitelerinde yaptı. 1867’den itibaren Münih Üniversitesi’nde Doğu dilleri okuturken 1872 yılında Oxford’a davet edilerek, daha önce C. H. Sachau tarafından başlatılan Bodleian Kütüphanesi’ndeki Farsça, Türkçe, Hintçe ve Peştuca yazmaların katalogunu hazırlama çalışmalarını yürütmek ve ayrıca Arapça yazmaların bir ek katalogunu hazırlamakla görevlendirildi; aynı yıl bu katalog çalışmalarına India Office Kütüphanesi’ndeki Farsça yazmalar da eklendi. 1875-1915 yılları arasında University College of Aberystwyth’de Almanca ve Doğu dilleri profesörlüğü yaptı; 1887-1889 yıllarında da Oxford Üniversitesi’nin Doğu Araştırmaları Okulu’nda misafir profesör olarak bulundu.

Eserleri. Özellikle Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalar üzerine yaptığı yayınlarla tanınan Ethé’nin en önemli çalışmaları şunlardır: Zakarija ben Muḥammed ben Mahmûd El-Ḳazwīni’s Kosmographie (Leipzig 1868); Das Schlafgemach der Phantasie von Fettâḥi aus Nîśâbûr (Leipzig 1865, 1868, Fettâhî’nin Şebistân-ı Ḫayâl adlı eserinin birinci faslının tercüme ve neşri); Die Fahrten des Sajjid (Batthāl) (Leipzig 1871, Battalnâme’ye dair ilk ilmî çalışma); Essays und Studien (Berlin 1872); Die höfische und romantische Poesie der Perser (1887); Die mystische, didaktische und lyrische Poesie und das spätere Schriftthum der Perser (Hamburg 1888); Catalogue of the Persian, Turkish, Hindūstani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library (I-II, Oxford 1889-1930); Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the India Office (I, Oxford 1903; II, 1937; London 1980); Yūsuf and Zalikhā by Firdausī of Tūs (Oxford 1908, Firdevsî’nin Yûsuf u Züleyḫâ adlı eserinin tenkitli neşri); Catalogue of Oriental Manuscripts, Persian, Arabic and Hindustani (Aberystwyth 1916, Aberystwyth’deki The National Library of Wales’de bulunan küçük bir koleksiyonun katalogu).


BİBLİYOGRAFYA

H. Ethé, Catalogue of the Persian Manuscripts, London 1980, s. VI.

a.mlf., Târîḫ-i Edebiyyât, s. 13.

Who Was Who: 1916-1928, London 1929, s. 333.

Necîb el-Akīkī, el-Müsteşriḳūn, Kahire 1980, II, 86.

Deutsches biographisches Archiv (ed. W. Gorzny – K. G. Saur), new serie: VI/307, München-New York.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 488 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER