EVSAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

EVSAT

أوسط
EVSAT
Müellif: İSMAİL HAKKI ÖZKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 02.03.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/evsat
İSMAİL HAKKI ÖZKAN, "EVSAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/evsat (02.03.2024).
Kopyalama metni

Arapça’da “bir şeyin ortası” anlamına gelen kelime dinî mûsikide en çok kullanılan usullerden birinin adıdır. Yirmi altı zamanlı ve on üç vuruşlu bir büyük usuldür. İçerisinde Türk aksağı bulunan iki usulden biri olması önemli bir özelliğidir. Bir Türk aksağı, iki sofyan ve yine bir Türk aksağı, iki sofyanın birleşmesinden meydana gelmiştir. 26/8’lik birinci ve 26/4’lük ikinci mertebeleri kullanılmıştır. Bu mertebelerin şematik gösterilişi şöyledir:


Başta tevşîhler ve cumhur ilâhileri olmak üzere beste ve şarkılarda çok kullanılan bu usulle ölçülmüş bazı peşrevlere de rastlanmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 108-112, 114-116.

, s. 657-658.

, s. 125-126.

Sadettin Heper, “Türk Musikisinde Usuller”, , sy. 346 (1978).

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 543-544 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER