İSMAİL HAKKI ÖZKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL HAKKI ÖZKAN

1941-2010
Müellif toplam 121 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CENG-i HARBÎ
Türk mûsikisi usullerinden.
ÇÂRGÂH
Türk mûsikisinde bir perde ve basit makamın adı.
ÇENBER
Türk mûsikisi usullerinden.
ÇİFTE DÜYEK
Türk mûsikisi usullerinden.
ÇİFTE SOFYAN
Türk mûsikisi usullerinden.
DARB-ı FETİH
Türk mûsikisi usullerinden.
DARB-ı TÜRKÎ
Türk mûsikisi usullerinden.
DARBEYN
Türk mûsikisinde belirli iki büyük usulün birleşmesinden meydana gelen mürekkep usullerin adı.
DEVR-i HİNDÎ
Türk mûsikisi usullerinden.
DEVR-i KEBÎR
Türk mûsikisi usullerinden.
DEVR-i REVÂN
Türk mûsikisi usullerinden.
DEVR-i TÛRAN
Türk mûsikisi usullerinden.
DİLKEŞ-HÂVERÂN
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
DURAK EVFERİ
Türk mûsikisi usullerinden.
DÜGÂH
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.
DÜYEK
Türk mûsikisi usullerinden.
EVC-ÂRÂ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
EVFER
Türk mûsikisi usullerinden.
EVİÇ
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makam.
EVSAT
Türk mûsikisi usullerinden.
FAHTE
Türk mûsikisi usullerinden.
FASIL
Türk mûsikisinde bir terim.
FERAHFEZÂ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
FERAHNÂK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
FİRENGÎ FER‘
Türk mûsikisi usullerinden.
FİRENKÇÎN
Türk mûsikisi usullerinden.
GAZEL
Türk mûsikisi sözlü formlarından biri.
GERDÂNİYE
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.
GÜFTE
Türk mûsikisinde bir terim.
GÜLİZAR
Türk mûsikisinde bir makam.
HAFİF
Türk mûsikisinde bir usul.
HÂNE
Türk mûsikisinde bir eseri meydana getiren bölümlerden her biri.
HÂVÎ
Türk mûsikisi usullerinden.
HİCAZ
Türk mûsikisinde bir perde ve makamın adı.
HİCAZKÂR
Türk mûsikisinde bir şed makam.
HİSAR
Türk mûsikisinde bir perde ve makamın adı.
HİSAR-BÛSELİK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
HÜMÂYUN
Türk mûsikisinde bir makam.
HÜSEYNÎ
Türk mûsikisinde bir perde ve makamın adı.
HÜSEYNÎ-AŞİRAN
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.
HÜZZAM
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
IRAK
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makam.
ISFAHAN
Türk mûsikisinde bir makam.
ÎKĀ‘
Türk mûsikisinde bir terim.
KÂR
Türk mûsikisinde bir form.
KÂR-ı NÂTIK
Din dışı Türk mûsikisinin en büyük birleşik sözlü formlarından biri.
KARCIĞAR
Türk mûsikisinde bir makam.
KASİDE / 4. Bölüm: MÛSİKİ
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
KÜRDÎ
Türk mûsikisinde bir perde ve makamın adı.
KÜRDİLİ-HİCAZKÂR
Türk mûsikisinde bir makam.
LENK FAHTE
Türk mûsikisi usullerinden.
MÂHUR
Türk mûsikisinde bir makamın adı.
MAKAM
Türk ve Arap mûsikisinin en temel özelliğini belirleyen mûsiki terimi.
MÂYE
Türk mûsikisinde bir makam.
MUHAMMES
Türk mûsikisi usullerinden.
MUHAYYER
Türk mûsikisinde bir makam adı.
MUHAYYER-BÛSELİK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
MUHAYYER-KÜRDÎ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
MUHAYYER-SÜNBÜLE
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
MÜSEMMEN
Türk mûsikisi usullerinden.
MÜSTEAR
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
NAKIŞ
Türk mûsikisinde bir form.
NEVÂ
Türk mûsikisinde basit makamlardan biri.
NEVESER
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
NİHÂVEND
Türk mûsikisinde bir şed makam.
NİKRİZ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
NÎM-BEREFŞAN
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-ÇENBER
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-DEVİR
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-EVSAT
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-HAFİF
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-SAKĪL
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-SOFYAN
Türk mûsikisi usullerinden.
NÎM-ZENCİR
Türk mûsikisi usullerinden.
NİŞÂBUR
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
NİŞÂBUREK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
NÜHÜFT
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
ORTA AKSAK
Dokuz zamanlı aksak usulüyle bestelenmiş bir eserin icra sırasında hangi hızda olması gerektiğini bildiren bir hareket tabiri.
PENÇGÂH
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
PESENDÎDE
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
PEŞREV
Belli bir usulle bestelenmiş, en büyük ve en meşhur Türk mûsikisi saz eseri formu.
RÂHATFEZÂ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
RÂHATÜLERVAH
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
RAKS AKSAĞI
Türk mûsikisi usullerinden.
RAST
Türk mûsikisinde bir perde ve makamın adı.
REHÂVÎ
Türk mûsikisinde bir makam.
REMEL
Türk mûsikisi usullerinden.
RÛY-i IRÂK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
SABÂ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
SABÂ-BÛSELİK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
SABÂ-ZEMZEME
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
SAKĪL
Türk mûsikisi usullerinden.
SAZ SEMÂİSİ
Türk saz mûsikisi formlarının peşrevden sonra en önemli formu.
SAZKÂR
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
SEGÂH
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.
SEMÂİ
Türk mûsikisi usullerinden.
SENGİN SEMÂİ
Türk mûsikisi usul ve formlarından.
SOFYAN
Türk mûsikisi usullerinden.
SULTÂNÎYEGÂH
Türk mûsikisinde bir makam.
SÛZİDİL
Türk mûsikisinde bir makam.
SÛZİDİLÂRÂ
Türk mûsikisinde bir makam.
SÛZİNAK
Türk mûsikisinde bir makam.
ŞARKI / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Türk edebiyatında ve Türk mûsikisinde ortak özelliklere sahip din dışı güfte ve besteler için kullanılan bir terim.
ŞARKI DEVR-i REVÂNI
Türk mûsikisi usullerinden.
ŞEDARABAN
Türk mûsikisinde bir şed makam.
ŞEHNAZ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
ŞEVKEFZÂ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
ŞEVKUTARAB
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
TÂHİR
Türk mûsikisinde bir makamın adı.
TÂHİR-BÛSELİK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
TAKSİM
Türk mûsikisinde bir form.
TÜRK AKSAĞI
Türk mûsikisi usullerinden.
USUL
Türk mûsikisinde belli düzümlerden yapılarak kalıp halinde tesbit edilen ölçülere verilen ad.
UŞŞAK
Türk mûsikisinde bir makam.
UZZÂL
Türk mûsikisinde bir makam.
YEGÂH
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
YÜRÜK AKSAK
Türk mûsikisi usullerinden.
YÜRÜK SEMÂİ
Türk mûsikisi usul ve formlarından.
ZÂVİL
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
ZENCİR
Türk mûsikisi usullerinden.
ZİRGÜLELİ HİCAZ
Türk mûsikisinde bir makam.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER