EZAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EZAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأذان
İKĀMET
Farz namazlardan önce namazın başlamak üzere olduğunu belirli sözlerle duyurmayı ifade eden terim.
MİNARE
MÜEZZİN
BİLÂL-i HABEŞÎ
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olan sahâbî.
EBÛ MAHZÛRE
Mescid-i Harâm’ın müezzini, sahâbî.
İBN ÜMMÜ MEKTÛM
Hz. Peygamber’in müezzini, âmâ sahâbî.
TEKBİR
Allah’ın en yüce varlık olduğunu belirten “Allahüekber” cümlesini söyleme anlamında terim.
ABDULLAH b. ZEYD b. SA‘LEBE
“Sâhibü’l-ezân” diye meşhur olan sahâbî.
CEMAL EFENDİ, Aksaraylı
Okuduğu ezanlarla meşhur olan başmüezzin ve mevlidhan.
VAKİT
İbadetler ve hukukî işlemlerde sebep veya şart işlevi gören zaman unsuru.
ŞİÂR
Allah’a kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve korunması gereken belli ibadet, işaret ve semboller anlamında terim.
Formu olduğu mûsiki türü
CAMİ MÛSİKİSİ
Dinî Türk mûsikisinin camide icra edilen kısmı.
Ezanın Türkçe okunmasını ortaya atan ilk fikir adamı
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
“Ezanlar” adlı şiiri yazan şair
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
“Ezân-ı Muhammedî” adlı gazelin ve “Ezansız Semtler” isimli makalenin yazarı
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
“Bir Ezan Sesi” adlı şiiri kaleme alan şair
KUNTAY, Mithat Cemal
Şair ve yazar.
“Ezan Vakitleri” adlı şiirin şairi
AKA GÜNDÜZ
Türk romancısı, gazeteci ve şair.
“Medîne-i Münevvere’de Bir Sabah Ezanı” adlı yazıyı kalem alan yazar
KURUCU, Ali Ulvi
Şair ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER