« Madde sayfasına git

FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde müderrislik yaptığı padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Döneminde müderrislik yaptığı padişah
SELİM I
Osmanlı padişahı (1512-1520).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Babası
FENÂRÎ, Alâeddin
Osmanlı âlimi, kazasker.
Kardeşi
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN MEHMED ŞAH
Osmanlı âlimi, kazasker.
Babasının dedesi
MOLLA FENÂRÎ
Osmanlı âlimi.
Doğduğu yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mülâzemet aldığı hocası
HATİBZÂDE MUHYİDDİN EFENDİ
Fıkıh ve kelâm âlimi.
Hocası
HAMÎDÜDDİN EFENDİ, Efdalzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Müderrislik yaptığı yer
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Taraftarı olduğu vezir
AHMED PAŞA, Hain
Kanûnî Sultan Süleyman devri Osmanlı veziri ve Mısır valisi.
Hakkındaki rüşvet iddialarını teftiş ederek aleyhine sonuçlandırdığı vezîriâzam
PÎRÎ MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Vezîriâzamlığa tayinini desteklediği kişi
İBRÂHİM PAŞA, Makbul
Osmanlı vezîriâzamı.
Anlaşmazlığa düştüğü vezîriâzam
AYAS PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
İddiaları karşısında yetersiz kaldığı kişi
MOLLA KĀBIZ
Hz. Îsâ’nın Hz. Muhammed’den üstün olduğu fikrini ileri sürüp yaymaya çalışan kişi.
Pîrî Mehmed Paşa teftişinde adaletsizlik yaptığını söyleyen kişi
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
Selefi
ABDÜLKADİR HAMÎDÎ ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Mesh konusunda verdiği fetvaya karşı reddiye yazdığı kişi
ÇİVİZÂDE MUHYİDDİN MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.