FÜTÛHU’l-HAREMEYN - TDV İslâm Ansiklopedisi

FÜTÛHU’l-HAREMEYN

فتوح الحرمين
bk. MUHYÎ-yi LÂRÎ
Manzum hac seyahatnâmesi niteliğindeki Fütûḥu’l-Ḥaremeyn adlı eseriyle tanınan İranlı şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER