GANGÛHÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GANGÛHÎ

bk. GENGÛHÎ, Abdülkuddûs
Çiştiyye tarikatının Sâbiriyye koluna mensup Hindistanlı mutasavvıf şair.

bk. GENGÛHÎ, Reşîd Ahmed
Hindistanlı din âlimi ve mutasavvıf.

bk. FETÂVÂ-yı REŞÎDİYYE
Mevlânâ Reşîd Ahmed Gengûhî’nin (ö. 1905) fetvalarını bir araya getiren eser.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER