GANGÛHÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GANGÛHÎ

bk. GENGÛHÎ, Abdülkuddûs
Çiştiyye tarikatının Sâbiriyye koluna mensup Hindistanlı mutasavvıf şair.

bk. GENGÛHÎ, Reşîd Ahmed
Hindistanlı din âlimi ve mutasavvıf.

bk. FETÂVÂ-yı REŞÎDİYYE
Mevlânâ Reşîd Ahmed Gengûhî’nin (ö. 1905) fetvalarını bir araya getiren eser.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER