GIYÂSEDDİN MANSÛR eş-ŞÎRÂZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GIYÂSEDDİN MANSÛR eş-ŞÎRÂZÎ

bk. MÎR GIYÂSEDDİN MANSÛR
İranlı ilim ve fikir adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER