GIYÂSEDDİN MUHAMMED el-HALÎLÎ

غياث الدين محمد الخليلي
Müellif:
GIYÂSEDDİN MUHAMMED el-HALÎLÎ
Müellif: ALİ ALPARSLAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1996
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 04.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/giyaseddin-muhammed-el-halili
ALİ ALPARSLAN, "GIYÂSEDDİN MUHAMMED el-HALÎLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/giyaseddin-muhammed-el-halili (04.04.2020).
Kopyalama metni
Tebriz’de doğdu. Hakkında yeterli bilgi yoktur. Mehdî Beyânî, hattatın Hâce Gıyâseddin Muhammed b. Ahmed el-Halîlî imzasıyla 992 (1584) tarihini taşıyan bir Kur’an’ını Kum şehrinde Ma‘sûme’nin türbesinde gördüğünü bildirir (Ḫoşnüvîsân, III-IV, 1128). Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin ise hattatın İsfahan’da sülüs ve nesih yazılarda akranından ileri olduğunu, bu sebeple İran Şahı I. Tahmasb’ın Osmanlı Padişahı III. Murad’a göndereceği hediyelere ilâve olarak bir mushaf yazılmasını arzu ettiği zaman bu görevin kendisine verildiğini belirterek 983’te (1575) tamamlanan bu mushafın İstanbul’a getirildikten sonra Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesine konduğunu, 979’da (1571) yazdığı kırkıncı Kur’an nüshasının da İstanbul’da Sadrazam Murad Paşa Türbesi’nde bulunduğunu söyler (Tuhfe, s. 382).

Hattatın ince bir muhakkak hattıyla yazmış olduğu 992 (1584) tarihli ve Hâce Gıyâseddin Muhammed b. Ahmed el-Halîlî et-Tebrîzî imzalı bir Kur’an nüshası halen Üsküdar’da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde Hüdâî bölümünde bulunmaktadır (nr. 17).


BİBLİYOGRAFYA

, III-IV, 1128.

, s. 382.

Bu madde ilk olarak 1996 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 14. cildinde, 60 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.