GÖKALP, Ziya - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GÖKALP, Ziya ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Düşünce yönünden kendisini etkileyen fikir adamı
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Üye olduğu cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Çağdaşı
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Yazdığı dergilerden
GENÇ KALEMLER
II. Meşrutiyet’ten sonra Selânik’te yayımlanan ve dilde sadeleşme akımının öncülüğünü yapan dil ve edebiyat dergisi.
Bağlı olduğu edebî çevre
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Görüşlerinden etkilenen ilim adamı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Görüşlerinden etkilenmekle birlikte kendisini tenkit eden fikir adamı
MEHMED İZZET
Türk sosyologu ve fikir adamı.
Görüşlerinden etkilenen fikir adamı
TURHAN, Mümtaz
Son dönem Türk fikir adamı ve sosyal bilimci.
Öncülerinden olduğu ilim dalı
HALKİYAT
Halkın maddî ve mânevî kültürünü özel metotlarla derleyen, sınıflandıran, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı.
Yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yayınladığı dergi
KÜÇÜK MECMUA
1922-1923 yıllarında yayımlanan haftalık fikir, edebiyat ve siyaset dergisi.
Yazdığı dergilerden
İCTİMÂİYYAT MECMUASI
1917 yılında yayımlanan ilk Türkçe toplum bilimi dergisi.
Öncülüğünde çıkarılan dergi
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
Yazdığı dergilerden
MİLLÎ TETEBBÛLAR MECMUASI
1915 yılında beş sayı çıkan ilmî dergi.
Yazdığı gazetelerden
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
Üyesi olduğu cemiyet
ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ
Batı kaynaklı terimlere Türkçe karşılıklar bulmak üzere 1913 yılında İstanbul’da kurulan cemiyet.
Mefkûre olarak yaygınlaşmasını sağladığı kavram
TURAN
Türkler’in ve akraba milletlerin tarihî anavatanı anlamında siyasal ve kültürel bir kavram.
Yeniden gündeme getirdiği kavram
KIZILELMA
Eski çağlardan beri Türk cihan hâkimiyeti idealini sembolik olarak ifade eden bir kavram.
Görüşlerinden etkilenen ilim adamı
GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin
İlim ve siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı.
Yakın dostlarından
HALİM SABİT ŞİBAY
Son devir din âlimi ve II. Meşrutiyet döneminin önemli yayın organlarından İslâm Mecmuası’nın nâşiri.
Hakkında doktora çalışması hazırlayan ilim adamı
FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri
Son devir sosyologlarından, iktisatçı ve fikir adamı.
Hakkında doktora çalışması hazırlayan şarkiyatçı
HEYD, Uriel
İsrailli şarkiyatçı, Osmanlı ve Türkiye tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER