GÖKYAY, Orhan Şaik - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GÖKYAY, Orhan Şaik ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hocası
SEVÜK, İsmail Habip
Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar.
Şarkiyatçı dostu
WITTEK, Paul
Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan Avusturyalı tarihçi.
Şarkiyatçı dostu
DUDA, Herbert Wilhelm
Avusturyalı şarkiyatçı, Türk tarihi ve edebiyatı uzmanı.
Türkçe dersi verdiği kişi
MENZEL, Theodor
Alman Türkologu ve şarkiyatçı.
Türkçe dersi verdiği kişi
TAESCHNER, Franz
Alman şarkiyatçısı.
Üzerinde çalıştığı ve yayımladığı hikayeler
DEDE KORKUT
Türk edebiyatında kendi adıyla anılan hikâyelerin anlatıcısı yarı efsanevî bilge kişi.
Bazı eserlerini yayımladığı müellif
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Hakkında çalışma yaptığı âlim
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
Hakkında çalışma yaptığı müellif
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Açıklamalarla birlikte günümüz Türkçe’sine aktararak yayımladığı eser
MÎZÂNÜ’l-HAK
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) döneminin fikrî hayatı ve dinî tartışmalarına dair Türkçe eseri.
Müellif nüshası üzerinde çalıştığı eser
FEZLEKE
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Osmanlı tarihine dair Türkçe eseri.
Mezun olduğu okul
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Kitaplarını bağışladığı kütüphane
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ilmî araştırma merkezi.
Maddelerinin yayımlandığı ansiklopedi
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER