HACI İVAZ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HACI İVAZ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Selefi
MEHMED PAŞA, Yeğen
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamlıktan azlinde etkili olan kişi
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Oğlu
İBRÂHİM BEYEFENDİ, İvazpaşazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlu
İVAZZÂDE HALİL PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yaptığı görev
BAŞBÂKİ KULU
Osmanlı maliye teşkilâtında defterdarlığa bağlı yoklama ve vergi bakaya tahsili ile görevli âmir.
Görev yaptığı yerlerden
NİĞBOLU
Bulgaristan’da Tuna kıyısında tarihî bir kasaba.
Serasker olarak görevlendirildiği ve Avusturyalılar'a karşı mücadele ettiği yer
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Fethettiği yer
ADAKALE
Romanya ve Yugoslavya tarafından 1972 yılında Tuna nehri üzerinde ortaklaşa yaptırılan barajın suları altında kalan tarihî bir ada.
Avusturyalılar'dan geri aldığı, fâtihi olarak adlandırıldığı şehir
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Antlaşmayla Ruslar'dan geri alınan yer
HOTİN
Ukrayna’da eski bir kale ve şehir.
Antlaşmayla Ruslar'dan geri alınan yer
YAŞ
Romanya’da tarihî bir şehir.
Vali olarak görevlendirildiği yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Vali olarak görevlendirildiği yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Hanya muhafızı olarak görevlendirildiği yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Muhafız olarak görevlendirildiği, vefat ederek defnedildiği yer
İNEBAHTI
Yunanistan’da Korint körfezinde Navpaktos kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER