HADIRA SERİYYESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HADIRA SERİYYESİ

سرية خضرة
bk. EBÛ KATÂDE
Hz. Peygamber’in süvarisi olarak tanınan cengâver sahâbî.

bk. GATAFÂN (Benî Gatafân)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER