HAK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAK ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحق
HAK
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂTIL
Gerçeğe uymayan inanç, hüküm ve düşünceleri ifade eden terim, hakkın karşıtı.
ADÂLET
Ahlâk, fıkıh ve hadis alanlarında birbirine yakın anlamlarda kullanılan bir terim.
HAKİKAT
Çeşitli anlamlarda kullanılan felsefe ve tasavvuf terimi.
EHL-i HAK
Gerçeğe uygun inanç, hüküm ve düşünceleri benimseyenler anlamında kullanılan bir tabir.
SIDK
Niyette dürüstlük, söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olması anlamında bir ahlâk terimi.
KUL HAKKI
İNSAN HAKLARI
BORÇ
Kişileri birbirlerine karşı bir şey yapmak yahut vermekle yükümlü kılan hukukî ilişki veya bu ilişkinin doğurduğu yükümlülük anlamında kullanılan hukuk terimi.
MÜLKİYET
Mâlike eşya üzerinde düşünülebilecek en kapsamlı yetkileri sağlayan hak.
ZİMMET
İnsanın hak ve borçlarının varlık zemini anlamına gelen ve büyük ölçüde modern hukuktaki kişilik kavramına tekabül eden fıkıh terimi.
ÎFÂ
Genelde dinî yükümlülüklerin, özelde borçlanılan edimin gereği gibi yerine getirilmesi anlamında fıkıh terimi.
EDÂ
Dinî veya hukukî bir görevin yerine getirilmesi anlamında fıkıh terimi.
AYN
Belirli mal anlamında bir fıkıh terimi.
VÜCÛD
Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimi.
HAKKA’l-YAKĪN
Kesinlik açısından en ileri derecede bulunan doğru bilgi anlamında bir terim.
ZİLYEDLİK
Mâlik sıfatıyla veya mâlik gibi tasarruf etme niyetiyle bir mal üzerinde kurulan fiilî hâkimiyet anlamında fıkıh terimi.
MİLK
Fıkıhta ağırlıklı olarak aynî hakları belirtmek üzere kullanılan bir terim.
HİDÂNE
Küçük çocukların bakımı, gözetimi ve terbiyesi anlamında bir fıkıh terimi.
REHİN
Bir malın bir alacağa karşılık aynî teminat olmasını sağlayan akid ve bu akde konu olan mal anlamında fıkıh terimi.
TALÂK
Belli lafızlarla nikâh akdinin bozulması, boşama ve boşanma anlamında fıkıh terimi.
VESÂYET
Edâ ehliyeti bulunmayan veya eksik olanları himaye ve mallarını idareye ilişkin yetki ve sorumluluk anlamında fıkıh terimi.
HİYEL
Şekil bakımından hukuka uygun bir işlemi vasıta kılarak yasaklanmış bir sonucu elde etmek amacıyla yapılan muamele anlamında fıkıh terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER