HAKEM b. KEYSÂN

الحكم بن كيسان
Müellif:
HAKEM b. KEYSÂN
Müellif: MEHMET ALİ KAPAR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 14.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hakem-b-keysan
MEHMET ALİ KAPAR, "HAKEM b. KEYSÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hakem-b-keysan (14.07.2020).
Kopyalama metni
Ebû Cehil’in babası Hişâm b. Mugīre el-Mahzûmî’nin kölesidir. 2. yılın Receb ayında (Ocak 624) Abdullah b. Cahş idaresinde gönderilen bir müfreze Batn-ı Nahle’ye ulaşıp orada beklerken Amr b. Hadramî, Osman b. Abdullah, Nevfel b. Abdullah ve Hakem b. Keysân’ın bulunduğu bir Kureyş kervanının Tâif’ten dönmekte olduğunu farketti. Sahâbîler, haram ayların son gününde bulunmaları sebebiyle kervana hücum edip etmemekte tereddüt gösterdiler. Ancak bir gün sonra kervanın Mekke haremine gireceğini ve yeni bir yasağın başlayacağını düşünerek Abdullah b. Cahş’ın emriyle kervana saldırdılar. Vâkıd b. Abdullah kafilenin başkanı Amr b. Hadramî’yi öldürdü. Seriyyede bulunan diğer sahâbîler, kaçmakta olan Osman b. Abdullah b. Mugīre ile Hakem b. Keysân’ı yakalayıp Medine’ye götürdüler. Hakem’in müslüman olmasını isteyen Resûl-i Ekrem onu ısrarla İslâm’a davet ediyor, Hz. Ömer ise boynunun vurulmasını teklif ediyordu. Sonunda Müslümanlığı kabul eden Hakem 4. yılın Safer ayında (Temmuz 625) Bi’rimaûne’de şehid oldu. Resûlullah’a onun öldürülmesini teklif eden Hz. Ömer’in bu davranışından dolayı pişman olduğu ve çok üzüldüğü rivayet edilir. Hakem b. Keysân, İslâm tarihindeki ilk seriyyede ele geçirilen ve müslüman olan ilk esirdir.

BİBLİYOGRAFYA
Müslim, “Mesâcid”, 297; Vâkıdî, el-Meġāzî, Beyrut 1984, I, 15-16; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 252, 255; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 10-11, 51-53; IV, 137-138; Belâzürî, Ensâb, I, 372, 382; Taberî, Târîḫ (Ebü’l-Fazl), II, 410-411, 545-546; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, Beyrut 1965, II, 113-114, 171-172; a.mlf., Üsdü’l-ġābe, II, 41; İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd, Kahire 1970, II, 94; İbn Hacer, el-İṣâbe, I, 347.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul'da basılan 15. cildinde, 176 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER