HANYA MEVLEVÎHÂNESİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HANYA MEVLEVÎHÂNESİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
TEKKE
Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân.
Kurucu şeyhi
KARA ŞEMSİ
Mevlevî şairi.
BAHARİYE MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Eyüp’te Haliç kıyısında 1874-1877 yılları arasında inşa edilmiş ve günümüzde ortadan kalkmış bulunan bir Mevlevî tekkesi.
BEŞİKTAŞ MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Beşiktaş’ta kurulan ve Çırağan Sahilsarayı’nın büyütülmesi sebebiyle sonradan yıktırılan Mevlevî tekkesi.
GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Galata’da 1491’de kurulan İstanbul’daki en eski Mevlevî âsitânesi.
GELİBOLU MEVLEVÎHÂNESİ
XVII. yüzyıl başlarında kurulan Mevlevî âsitânesi.
KARAHİSAR MEVLEVÎHÂNESİ
XIV. yüzyılda Afyon’da kurulan, Divane Mehmed Çelebi’nin (ö. 951/1544’ten sonra) medfun bulunduğu mevlevîhâne.
KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ
Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi.
KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Kasımpaşa’da 1625 yılı civarında tesis edilen tekke.
KİLİS MEVLEVÎHÂNESİ
Kilis’te inşa edilen ilk Osmanlı mimari eserlerinden biri.
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ
XIV. yüzyılın sonunda kurulan ve XIX. yüzyılın sonlarında yeniden inşa edilen mevlevîhâne.
LEFKOŞE MEVLEVÎHÂNESİ
Lefkoşe’de fetihten kısa bir süre sonra kurulan Mevlevî tekkesi.
MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ
Saruhanoğlu İshak Bey tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Mevlevî âsitânesi.
MISIR MEVLEVÎHÂNESİ
Kahire’de XVI. yüzyılın sonunda kurulan Mevlevî âsitânesi.
TOKAT MEVLEVÎHÂNESİ
Tokat’ta XVIII. yüzyılda kurulan Mevlevî tekkesi.
URFA MEVLEVÎHÂNESİ
XVIII. yüzyılda Urfa’da kurulan Mevlevî tekkesi.
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul’da Mevlânâkapı dışında XVI. yüzyılın sonunda kurulan ve Mevlevî kültürünün gelişiminde önemli yeri olan mevlevîhâne.
HALEP MEVLEVÎHÂNESİ
Mevlevîliğin 1925’ten sonraki merkez dergâhı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER