HAZÎNE-i FÜNÛN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAZÎNE-i FÜNÛN ile İLİŞKİLİ MADDELER

خزينهء فنون
Şairlerinden
HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY
Son dönem divan şairlerinden.
Şairlerinden
AVNİ BEY, Yenişehirli
Türk edebiyatının Batı tesirine girdiği sıralarda eski tarzı devam ettirenlerin en kudretlisi, son divan şairi.
Şairlerinden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Şairlerinden
ŞEYH VASFÎ
Mutasavvıf, şair ve muallim.
Şairlerinden
MÜSTECÂBÎZÂDE İSMET BEY
Servet-i Fünûn topluluğundan önce faaliyet gösteren ara nesil şair ve yazarı.
Şairlerinden
ADANALI HAYRET
Tanzimat’tan sonraki yıllarda eski şiiri devam ettiren şairlerin en tanınmışlarından biri.
Şairlerinden
MEHMED CELÂL
Ara nesle mensup şair, hikâyeci ve romancı.
Şairlerinden
MİDHAT BAHÂRÎ
Mevlevî şeyhi, şair ve edip.
Şairlerinden
AKYÜREK, Ahmed Remzi
Son devir mutasavvıf şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi.
Şairlerinden
HÜSEYİN DÂNİŞ
İran asıllı gazeteci ve yazar.
Şairlerinden
SÂMİH RİFAT
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devri şairi, yazar ve dil âlimi.
Şairlerinden
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Şairlerinden
MEHMED TÂHİR, Menemenlizâde
Şair ve yazar.
Şairlerinden
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Şairlerinden
ADANALI ZİYA
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatında daha çok hicivleriyle tanınan şair.
Yazarlarından
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Şiirleri yayımlanan şair
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Şiirleri yayımlanan şair
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Şiirleri yayımlanan şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Şiirleri yayımlanan şair
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Şiirleri yayımlanan şair
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Manzumeleri yayımlanan şair
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Aynı dönemde çıkan dergilerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Aynı dönemde çıkan dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Tam koleksiyonu bulunan kütüphane
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Beyazıt Camii yanında devlet eliyle kurulan ilk kütüphane.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER