HEMEDÂNÎ, Emîr-i Kebîr - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HEMEDÂNÎ, Emîr-i Kebîr ile İLİŞKİLİ MADDELER

أمير كبير همداني
Tarikat silsilesinin ulaştığı sûfî
NECMEDDÎN-i KÜBRÂ
Kübreviyye tarikatının kurucusu.
Müridi ve halifesi
ABDULLAH-ı ŞETTÂRÎ
Şettâriyye tarikatının kurucusu kabul edilen Hindistanlı mutasavvıf.
Etkilendiği isim
ALÂÜDDEVLE-i SİMNÂNÎ
Rükniyye tarikatının kurucusu, İranlı âlim ve şair.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isim
SÜRÛRÎ, Muslihuddin Mustafa
Osmanlı âlimi ve divan şairi.
Öğretisinde yer verdiği kavram
TEBERRÎ
İmâmiyye Şîası’nın devlet başkanlığı, dolayısıyla siyasî hâkimiyet konusunda kendileri gibi düşünmeyenlerle ilişkiyi kesmesi anlamında bir terim.
Silsilesinde yer aldığı tarikat
NURBAHŞİYYE
Kübreviyye’nin Seyyid Muhammed Nurbahş’a (ö. 869/1464) nisbet edilen bir kolu.
KEŞMİR
Hint alt kıtasının kuzeyinde coğrafî bir bölge.
Şerh yazdığı eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Eser verdiği konu
EVRÂD
Allah’a yaklaşmak için belirli zamanda ve belli miktarda yapılan ibadet, dua ve zikri ifade eden tasavvuf terimi.
Eser verdiği edebî tür
SİYÂSETNÂME
Devlet yönetimine dair eserlerin ortak adı.
Eser verdiği edebî tür
FÜTÜVVETNÂME
Fütüvveti konu alan veya fütüvvetin âdâb ve erkânı hakkında bilgi veren eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER