HEMEDÂNÎ, Kādî Abdülcebbâr - TDV İslâm Ansiklopedisi

HEMEDÂNÎ, Kādî Abdülcebbâr

bk. KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR
Basra Mu‘tezilesi’nin ünlü kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER