HÜDÂVENDİGÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜDÂVENDİGÂR

bk. HUDÂVENDİGÂR
Hükümdar anlamında bir tabir, Osmanlı padişahlarından I. Murad’ın unvanı.

bk. HUDÂVENDİGÂR
Osmanlı idarî teşkilâtında merkezi Bursa olan sancağın adı.

bk. HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
Bulgaristan’da Filibe’de XIV. yüzyılda I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan cami.

bk. HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde bulunan bir erken dönem Osmanlı camisi.

bk. HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı.

bk. HUDÂVENDİGÂR KÜLLİYESİ
Bursa’da I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan külliye.

bk. HUDÂVENDİGÂR MEŞHEDİ
Kosova’da I. Murad Hudâvendigâr’ın şehid edildiği yerde inşa edilen türbe.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER