HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ

Müellif:
HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1998
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/huseyin-halis-efendi
NURİ ÖZCAN, "HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/huseyin-halis-efendi (28.02.2024).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu ve burada yaşadı. Döşemeci İbrâhim Efendi’nin oğludur. Son devrin meşhur zâkirbaşılarından Balat İmamı diye tanınan Hâfız Hasan Efendi’den faydalandı ve ondan pek çok ilâhi ve şuğul meşketti. Bu arada hıfzını tamamladı. Evkaf Mahkemesi mümeyyizliği yaptı ve Şehremini’de Remlî Mehmed Efendi Kādirî Dergâhı şeyhliğinde bulundu. 7 Muharrem 1338 (3 Ekim 1919) tarihinde vefat ederek tekkenin hazîresine defnedildi. Kardeşi Şeyh Râşid Efendi devrinin önemli zâkirbaşı ve mûsikişinaslarındandı. Son dönem zâkirbaşılarından Selâhattin Gürer de yeğenidir.

Kıyâmî ve devrânî zâkirbaşılarından olan Hüseyin Hâlis Efendi, zâkirbaşılıktaki şöhreti kadar dinî eserleriyle de bestekârlıktaki gücünü ortaya koymuştur. Notası günümüze ulaşmış altı ilâhisinden güftesi Eşrefoğlu Rûmî’ye ait, “Ben dost hevâsına düştüm” mısraı ile başlayan rast ilâhisiyle güftesi Ümmî Sinan’a ait, “Erenlerin sohbeti ele giresi değil” mısraı ile başlayan bayatî ve dügâh ilâhileri meşhurdur.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 490, 660.

, I, 78; II, 70.

, IX, 219, 232, 237, 240-241.

, I, 323.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1998 yılında İstanbul’da basılan 18. cildinde, 548 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER