HÜSEYİN PAŞA, Deli - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSEYİN PAŞA, Deli ile İLİŞKİLİ MADDELER

Nedimi, musâhibi ve veziri olduğu padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Girit serdarı olarak görevlendiren padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Oğlu Sarı Mustafa Paşa'nın kızı Sâliha Sultan’la evlenerek damadı olduğu padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Aleyhindeki faaliyetlerde önemli rol oynadığı sadrazam
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Öldürülmesi hadisesinde rol oynadığı kişi
MEHMED PAŞA, Tabanıyassı
Osmanlı sadrazamı.
Rakibi ve aleyhinde bulunan kişi
MUSTAFA PAŞA, Zurnazen
Osmanlı sadrazamı.
Kendisine rakip olarak gören, ortadan kaldırmaya çalışan ve idam edilmesine sebep olan kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kandiye fethini tamamladıktan sonra bir kiliseyi Hüseyin Paşa adına camiye çevirten kişi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Köprülü Mehmed Paşa'nın, aleyhinde fetva almaya çalıştığı şeyhülislâm
MUSTAFA EFENDİ, Bolevî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Himaye eden vâlide sultan
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Doğduğu yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Yetiştiği yer
TOPKAPI SARAYI
Pehlivanlar arasında adının geçtiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Yaptığı görevlerden
MÎRÂHUR
Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.
Yaptığı görevlerden
KAPTAN-ı DERYÂ
IV. Murad'la birlikte katıldığı ve fethinde hizmeti geçen yer
REVAN
Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugün Erivan şeklinde anılan başşehri.
Vali olarak görevlendirildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Mısır valiliğinden alınarak bir süre hapsedildiği yer
ÇİNİLİ KÖŞK
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nı sınırlayan sur içinde Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan köşk.
IV. Murad'la birlikte sefere katıldığı ve alınmasında büyük hizmetlerinin geçtiği, bir süre vali olarak görevlendirildiği yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Rus işgalinden kurtarmakla görevlendirildiği yer
AZAK
Sovyetler Birliği’nin Rostov özerk bölgesinde şehir.
Vali olarak görevlendirildiği yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Vali olarak görevlendirildiği yer
BUDİN
Bugünkü Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin bir kısmı olan Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi.
Fethinde önemli rol oynadığı yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Fethettiği yer
RESMO
Girit adasında tarihî bir şehir.
Muhasara ettiği, başarısızlığı nedeniyle Girit serdarlığından alınmasına sebep olan yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
RUMELİ
Osmanlılar’ın Balkan yarımadasına verdikleri coğrafî isim ve bu bölgeyi içine alan eyalet.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER