İBN HAMMÂD b. EBÛ HANÎFE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN HAMMÂD b. EBÛ HANÎFE

bk. İSMÂİL b. HAMMÂD b. EBÛ HANÎFE
Hanefî fakihi ve kadı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER