İBN SUÛD - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN SUÛD

bk. ABDÜLAZÎZ b. SUÛD
Bugünkü Suudi Arabistan Devleti ve Krallığı’nın kurucusu.

bk. SUÛDÎLER
Bugünkü Suûdî krallarının mensup olduğu hânedan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER