İBN VERSAND - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN VERSAND

bk. BECELÎ, Ali b. Hüseyin
III. (IX.) yüzyılda Fas Berberîleri arasında Beceliyye diye bilinen Şiî fırkanın kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER