İBN YEZDÂD el-AHVÂZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN YEZDÂD el-AHVÂZÎ

bk. AHVÂZÎ, Hasan b. Ali
Kıraat, hadis ve kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER