İBN ZİYÂD el-LÜ’LÜÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN ZİYÂD el-LÜ’LÜÎ

bk. HASAN b. ZİYÂD
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebelerinden müctehid âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER