ÎSÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÎSÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

عيسى
PEYGAMBER
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse.
ÜLÜ’l-AZM
Kur’ân-ı Kerîm’de bazı peygamberler için kullanılan bir tabir.
HIRİSTİYANLIK
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
MERYEM
Hz. Îsâ’nın annesi.
KELİME
Kur’an’da Allah’ın sözü anlamında, ayrıca Hz. Îsâ’yı tanımlamakta kullanılan terim.
İNCİL
Hz. Îsâ’ya verilen ilâhî kitabın Kur’an’daki adı.
MİLÂT
Hz. Îsâ’nın doğum tarihini ve bu tarihi esas alan takvimin başlangıcını belirten terim.
NOEL
Hz. Îsâ’nın doğum günü kutlamasına verilen ad.
PASKALYA
Hıristiyanlık’ta Hz. Îsâ’nın çarmıha gerilerek öldürüldükten sonra yeniden dirilişi inancıyla ilişkili bayram.
MESÎH
Muhtelif dinlerde dünyanın sonuna doğru gelmesi beklenen kurtarıcının Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki adı.
TESLÎS
Milâdî III-IV. yüzyıllar arasında şekillenen ve hıristiyan akîdesinin temelini oluşturan üçlü ilâhlık anlayışı.
YÛSUF en-NECCÂR
İnciller’e göre Hz. Îsâ’nın üvey babası.
BEYTÜLAHM
Kudüs’ün güneyinde Hz. Îsâ’nın doğum yeri kabul edilen ve hıristiyanlarca ziyaret merkezi olarak tanınan şehir.
NÂSIRA
Hz. Îsâ’nın doğduğu ve yetiştiği şehir.
AHD-i CEDÎD
Kitâb-ı Mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olan ikinci kısmının adı.
ÇARMIH
Hıristiyanların Hz. Îsâ için söz konusu ettikleri, tarihin çeşitli dönemlerinde uygulanan bir idam şekli.
HAÇ
Hıristiyanlık’ta büyük önem taşıyan dinî figür.
YAHUDİ HIRİSTİYANLIĞI
Yahudi kökenli olup yahudi dinine mensupken Hz. Îsâ’ya inananların temsil ettiği inanç sistemi.
KIYAMET ALÂMETLERİ
Kozmolojik düzenin bozulmasından önce meydana gelecek olan ve bu sürecin jeolojik zaman ölçüsüyle yaklaştığına işaret eden belirtiler.
DECCÂL
İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER