« Madde sayfasına git

İSMÂİL PAŞA, Hâfız ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yakın çevresinde yer aldığı ve sadrazamlığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Şehzadeliğinde çeşitli hizmetlerinde bulunduğu padişah
MUSTAFA IV
Osmanlı padişahı (1807-1808).
Selefi
YÛSUF ZİYÂ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Halefi
İBRÂHİM HİLMİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Birlikte azledildiği şeyhülislâm
ESAD EFENDİ, Sâlihzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Destekleyen ve kaymakamlığa getirmek isteyen şeyhülislâm
ATÂULLAH MEHMED EFENDİ, Topal
Osmanlı şeyhülislâmı.
Birlikte hareket ettiği kişilerden
TİRSİNİKLİOĞLU İSMÂİL AĞA
Rusçuk âyanı.
Birlikte hareket ettiği kişilerden
PAZVANDOĞLU OSMAN
Vidin ve Kuzey Bulgaristan bölgesinin âsi âyanı.
Nizâm-ı Cedîd askeri toplamasını engellemeye çalıştığı kişi
SÜLEYMAN BEY, Çapanoğlu
Bozok merkez olmak üzere Orta Anadolu’da nüfuz kuran Çapanoğulları âyan ailesine mensup mutasarrıf.
İsmâil Paşa'yı zehirlediği iddia edilen kişi
TAYYAR MAHMUD PAŞA
Canikli Hacı Ali Paşa’nın Trabzon, Diyarbekir ve Erzurum valiliğiyle sadâret kaymakamlığı yapan torunu.
Yetiştiği ve başına getirildiği ocak
BOSTANCI
Osmanlı Devleti saray teşkilâtının bîrun kısmından bir kuruluş.
Yaptığı görev
KAPTAN-ı DERYÂ
Azlinden sonra sürgün edildiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Muhafız olarak görevlendirildiği ve vefat ettiği yer
ÇANAKKALE BOĞAZI
Marmara denizi ile Ege denizini birbirine bağlayan boğaz.
Valilik yaptığı yer
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Muhalif olduğu ve engellemeye çalıştığı reformlar
NİZÂM-ı CEDÎD
III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi (1792-1807).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER