İSMET EFENDİ, Fındıklılı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İSMET EFENDİ, Fındıklılı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sohbetlerine katıldığı kişi
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Sohbetlerine katıldığı kişi
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
“Kāmûs-ı meşâhîr” unvanı veren, Kemâlü’l-İsme adıyla biyografisini yazan kişi
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Mensup olduğu tarikat
CELVETİYYE
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu.
Şeyhi
MEHMED RÛŞEN EFENDİ
Mutasavvıf-şair, dinî eserler bestekârı.
Muhabbet duyduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Yakın dostu
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Kendisinden istifade eden kişilerden
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Daha çok topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu.
Vekāyiu’l-fuzalâ adlı biyografik eserine Tekmiletü’ş-Şekāik adıyla zeyil yazdığı müellif
ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ
Nakşibendî şeyhi, biyografi yazarı ve şair.
Memurluk yaptığı kütüphane
YILDIZ SARAYI KÜTÜPHANESİ
II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki şahsî kütüphanesi.
Mezarının bulunduğu yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER