İTHÂFÜ FUZALÂİ’l-BEŞER - TDV İslâm Ansiklopedisi

İTHÂFÜ FUZALÂİ’l-BEŞER

إتحاف فضلاء البشر
bk. BENNÂ, Ahmed b. Muhammed
Kıraat ve hadis âlimi, Nakşibendî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER