KADIN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KADIN ile İLİŞKİLİ MADDELER

HAVVÂ
İlk kadın, Hz. Âdem’in zevcesi ve insan neslinin annesi.
CİNSİYET
Canlılarda erkekle dişiyi birbirinden ayıran ve türün devamı için bunların birbirini tamamlamasını sağlayan özelliklerin bütünü.
ANA BABA (Ebeveyn)
ZEVCE
HATUN
Türkler’de ve Moğollar’da hükümdar ailesine mensup kadınlar için kullanılan bir unvan.
TESETTÜR
İnsanın fıtrî, tabii, örfî veya dinî bir gerekçeyle vücudunun belli yerlerini örtmesi anlamında terim.
NİKÂH
MUHARREMÂT
Evlenilmesi haram olan kadınlar anlamında fıkıh terimi.
NÜŞÛZ
Eşlerin ve özellikle kadının evlilik hukukuna riayet etmemesi, geçimsiz davranması anlamında fıkıh terimi.
TALÂK
Belli lafızlarla nikâh akdinin bozulması, boşama ve boşanma anlamında fıkıh terimi.
İDDET
Evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süre anlamında fıkıh terimi.
İHDÂD
Kocası ölen veya kesin boşamayla evliliği sona eren kadının belli bir süre bazı davranışlardan kaçınması anlamında fıkıh terimi.
ÂYİSE
Âdetten kesilme (menopoz) yaşına ulaşan kadın için kullanılan bir terim.
BİKR
Cinsî münasebette bulunmamış kadın için kullanılan bir fıkıh terimi.
HAYIZ
Kadının döl yolundan belirli sürelerle gelen ve bazı ibadetlerin ifasına engel teşkil eden kan anlamında fıkıh terimi.
İSTİHÂZE
Hayız ve nifas halleri dışında kadınların döl yolundan kan gelmesini ifade eden fıkıh terimi.
NİFAS
Doğum sebebiyle kadının döl yolundan gelen ve bazı dinî hükümleri bulunan kan anlamında fıkıh terimi.
CİMÂ
Kadın ve erkek arasında cinsî münasebeti ifade eden fıkıh terimi.
SİHÂK
Kadınlar arasındaki eşcinsel ilişki.
BETÛL
Hz. Meryem ve Hz. Fâtıma için kullanılan “iffetli ve namuslu kadın” anlamında bir sıfat.
HAREM
Ev, konak ve saraylarda kadınlara ayrılan bölüm.
HÛRİ
Cennet kadınlarını ve onların güzelliğini ifade eden bir tabir.
BÂCİYÂN-ı RÛM
XIII. yüzyılda Anadolu’da kadınların oluşturduğu ileri sürülen bir teşkilât.
HANIMLARA MAHSUS GAZETE
Osmanlı döneminde yayımlanan en uzun ömürlü kadın dergisi.
ÂLEM-i NİSVÂN
Kırım’da Bahçesaray’da 1906-1914 yılları arasında yayımlanan bir kadın dergisi.
ÂDİLE SULTAN
II. Mahmud’un kızı, Osmanlı hânedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair.
AVRAT PAZARI
Osmanlılar’da alıcıları da satıcıları da kadın olan pazar, kadınlar pazarı.
BÎBÎ
Eski Türk devletlerinin bir kısmında yüksek rütbeli kadınların isimlerinin başında unvan olarak kullanılan bir kelime.
BEGÜM
Hindistan’da Bâbür ve halefleri devrinde (1526-1858) hükümdarların anne, kız kardeş ve dul kadınları gibi aile fertlerine verilen unvan.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER