« Madde sayfasına git

KARA HALİL EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Fetva emini iken tahttan indirilmesi için fetva hazırladığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Hal‘ fetvasını Hey’et-i Vükelâ huzurunda fetva emini sıfatıyla okuduğu padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Konya'da medrese arkadaşı olan ve birlikte İstanbul'a gittiği kişi
HASAN FEHMİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocası
VİDİNLİ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı âlimi, müderris.
Selefi
HAYRULLAH EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, Molla Bey
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocalık yaptığı, Mecelle Cemiyeti'nde birlikte çalıştığı kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Müsevvid, daha sonra fetva emini olarak görev yaptığı yer
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
Üyeliğini yaptığı meclis
MECLİS-i TEDKĪKĀT-ı ŞER‘İYYE
Osmanlı adliye teşkilâtında şer‘iyye mahkemelerinden gelen dosyaları istînaf veya temyiz mahkemesi olarak incelemekle görevli yüksek yargı organı.
Mecelle Cemiyeti üyesi olarak hazırlanmasına katkı yaptığı kanun
MECELLE-i AHKÂM-ı ADLİYYE
Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve daha çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içeren kanun.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Mezarının hazîresinde bulunduğu külliye
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
Eğitim için gittiği yer
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.