KARA MURAD PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KARA MURAD PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Bağdat seferine katıldığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Hal‘i olayına karıştığı padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Tahta çıkmasında rol oynadığı ve vezîriâzamı olduğu padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Sadrazamlık sözü aldığı, destekçisi olan vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Müdahalelerinden rahatsız olduğu vâlide sultan
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Girit serdarlığı döneminde Hanya muhafızlığı yaptığı kişi
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Evinde toplanan ocak ağalarının parçalayarak öldürdüğü kişi
HEZARPÂRE AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
SOFU MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Arası açık olduğu için donanmaya hazineden gerekli tahsisatı vermeyen vezîriâzam
MEHMED PAŞA, Derviş
Osmanlı sadrazamı.
Sadaretten azline engel olduğu, daha sonra aralarının açıldığı ve aleyhinde isyan tertiplediği selefi
İPŞİR MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamlığı döneminde isyan eden kişi
ABAZA HASAN
Osmanlı Devleti tarihinde en büyük Celâlî isyanını çıkaran âsi reisi.
Yaptığı görevlerden
SAKSONCUBAŞI
Yeniçeri Ocağı cemaat ortalarından yetmiş birinci ortanın zâbiti.
Yaptığı görevlerden
ZAĞARCIBAŞI
Yeniçeri Ocağı’nın yüksek rütbeli zâbitlerinden.
Yaptığı görevlerden
KAPTAN-ı DERYÂ
Sadrazamlığında taşındığı saray
DÂVUD PAŞA SARAYI
İstanbul’da Dâvud Paşa sahrasında inşa edilen kasır etrafında gelişmiş saray.
Venedikliler'le savaştığı ve bazı kalelerin alınmasında rol oynadığı yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Sadrazamlıktan istifasından sonra beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
BUDİN
Bugünkü Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin bir kısmı olan Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi.
Hacca gitme isteği nedeniyle beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Vefat ettiği yer
HAMA
Suriye’nin orta kesiminde Âsi ırmağı kıyısında bir şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER