KARAKOYUNLULAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KARAKOYUNLULAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

CİHAN ŞAH
Karakoyunlu hükümdarı (1438-1467).
Kara Mehmed Bey’in damadı
AHMED CELÂYİR
Celâyirliler Devleti hükümdarı (1382-1410).
Mücadele ettikleri hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Kara Yûsuf'un Timur'dan kaçarak sığındığı padişah
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Kara Yûsuf'un sığındığı Şam nâibi
ŞEYH el-MAHMÛDÎ
Memlük sultanı (1412-1421).
Şam nâibi Şeyh el-Mahmûdî'ye Kara Yûsuf'un öldürülmesi talimatı veren sultan
FEREC
Memlük sultanı (1399-1412).
Kara Yûsuf'un mücadele ettiği hükümdar
ŞÂHRUH
Timurlu hükümdarı (1405-1447).
İskender Mirza'nın sığındığı padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Cihan Şah'ın mücadele ettiği hükümdar
UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
Cihan Şah'ın oğlu Hasan Ali'nin Uzun Hasan'a karşı yardım istediği hükümdar
EBÛ SAİD MİRZA HAN
Timurlu hükümdarı (1451-1469).
Cihan Şah'ın himaye ettiği âlimlerden
DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
Hânedanın kurucusu Bayram Hoca'nın tabi olduğu hânedan
CELÂYİRLİLER
1340-1431 yılları arasında İran’ın batısı ile Kuzey Irak’ta hüküm süren Moğol hânedanı.
Kara Mehmed Bey'in damadı olduğu hânedan
ARTUKLULAR
Diyarbekir ve Mardin çevresinde 1102-1409 tarihleri arasında hüküm süren bir Türkmen hânedanı.
Mücadele ettikleri ve varlıklarına son veren hânedan
AKKOYUNLULAR
XV. yüzyılda Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1340-1514).
GÖKMESCİD
Tebriz’de Karakoyunlular dönemine ait cami.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER