KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde isyan ettiği padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Mısır'ın idaresine tayin edilen, ancak Beylân'da Mısır kuvvetlerine mağlup olan kişi
HÜSEYİN PAŞA, Ağa
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasında önemli rol oynayan Osmanlı veziri, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin ilk seraskeri.
Mısır ordusuna karşı mağlup olan sadrazam
REŞİD MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Anlaşma için Mısır'a gönderilen kişilerden
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Oğlu
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
Oğlu
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
Damadı
KÂMİL PAŞA, Yûsuf
Osmanlı sadrazamı.
Torunu
ABBAS HİLMİ I
Mısır valisi.
Torunu
İSMÂİL PAŞA, Hidiv
Mısır valisi ve Mısır’ın ilk hidivi (1863-1879).
Torunu
MUSTAFA FÂZIL PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Mehmed Ali Paşa'ya karşı Rusya ile yapılan antlaşma
HÜNKÂR İSKELESİ ANTLAŞMASI
Rusya ile 8 Temmuz 1833’te imzalanan savunma ittifak antlaşması.
Mısır ve Akkâ'nın idaresini Mehmed Ali Paşa'ya veren antlaşma
LONDRA ANTLAŞMASI
Mısır meselesi dolayısıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında Londra’da 15 Temmuz 1840’ta akdedilen mukavelenâme.
Bâbıâli’nin talebi ile üzerine Hicaz'a sefer düzenleyerek kontrol altına aldığı akım
VEHHÂBÎLİK
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.
CEVHER SARAYI
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Kahire Kalesi avlusundaki sarayı.
MEHMED ALİ PAŞA CAMİİ
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Kahire’de Osmanlı selâtin camileri planında yaptırdığı cami.
Abdülmecid'e hediye etmek için temelini attığı kasır
BEYKOZ KASRI
İstanbul Boğaziçi’nde yapılan ilk kâgir kasır.
Doğduğu yer
KAVALA
Yunanistan’ın Makedonya kesiminde liman şehri.
Rakiplerini bertaraf ederek vali olduğu ve kendi hânedanını kurduğu yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Sefer düzenleyerek kontrol altına aldığı yer
SUDAN
Orta Afrika’da bir İslâm ülkesi.
Kurduğu ordu ile isyanın bastırılmasında etkin rol üstlendiği yer
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Mora'daki kayıplarına karşı talep ve işgal ettiği yer
SURİYE
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
Vefat ettiği yer
İSKENDERİYE
Mısır’ın ikinci büyük şehri ve en önemli limanı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER