KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vezîriâzamlığını yaptığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Vezîriâzamlığını yaptığı, idam ettiren padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Silâhdar Mustafa Paşa meselesi yüzünden arasının açıldığı vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Selefi
TAYYAR MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Rakiplerinden
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Ortadan kaldırmak istediği kişilerden
HÜSEYİN EFENDİ, Cinci Hoca
Sultan İbrâhim’i etkisi altına alarak devrin siyasî olaylarında rol oynayan padişah hocası ve Anadolu kazaskeri.
Doğduğu yer
AVLONYA
Güney Arnavutluk’ta önemli bir liman şehri.
Yetiştiği ocak
YENİÇERİ
Osmanlı askerî teşkilâtında özel konumlu, maaşlı, dâimî yaya ordusu.
Yaptığı görevlerden
KUL KETHÜDÂSI
Yeniçeri Ocağı’nın yüksek rütbeli zâbitlerinden.
Yaptığı görevlerden
YENİÇERİ AĞASI
Yaptığı görevlerden
KAPTAN-ı DERYÂ
IV. Murad'la birlikte kuşatmasına katıldığı yer
REVAN
Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugün Erivan şeklinde anılan başşehri.
IV. Murad'la birlikte seferine katıldığı yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Yaptığı antlaşma
KASRIŞÎRİN ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Safevîler arasında 1639’da imzalanan ve bugünkü Türkiye-İran doğu sınırını belirleyen antlaşma.
Zafernâme adlı eserini Mustafa Paşa'ya ithaf eden müellif
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER