KİLİSLİ RİFAT BİLGE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KİLİSLİ RİFAT BİLGE ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
SELİM SÂBİT EFENDİ
Türkiye’nin ilk çağdaş eğitim bilimcisi.
Mezun olduğu ve daha sonra hocalık yaptığı okul
DÂRÜLMUALLİMÎN
Osmanlı Devleti’nde 1848-1924 yılları arasında faaliyet gösteren erkek öğretmen okullarına verilen ad.
Hocalık yaptığı okul
DÂRÜLMUALLİMÂT
Osmanlı Devleti’nde 1870-1924 yılları arasında faaliyet gösteren kız öğretmen okullarına verilen ad.
Uzmanı olduğu saha
KİTÂBİYAT
Bir eserin telifinde başvurulan kaynaklar; eserleri tanıtan sistematik listeler, yazılar ve bunlar etrafında gelişen bilim dalı.
Tanıştığı kitâbiyat ve biyografi uzmanlarından
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Daha çok topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu.
Tanıştığı kitâbiyat ve biyografi uzmanlarından
BAĞDATLI İSMÂİL PAŞA
Asker, bibliyografya ve hal tercümesi âlimi.
Tanıştığı kitâbiyat ve biyografi uzmanlarından
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
Tanıştığı kitâbiyat ve biyografi uzmanlarından
FÂİK REŞAD
Edebiyat tarihi ve hal tercümeleri sahasındaki çalışmaları ile tanınan yazar, şair, eğitimci, gazeteci ve hattat.
Tanıştığı kitâbiyat ve biyografi uzmanlarından
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Kütüphaneler Tedkik Komisyonu'nda birlikte çalıştığı âlimlerden
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Kütüphaneler Tedkik Komisyonu'nda birlikte çalıştığı âlimlerden
HÜSEYİN HÜSÂMEDDİN YASAR
Amasya Tarihi adlı eseriyle tanınan araştırmacı ve ilim adamı.
İlim âlemine kazandırdığı önemli eser
DÎVÂNÜ LUGĀTİ’t-TÜRK
Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
Yazarın üzerinde çalıştığı eser
GÜLZÂR-ı SAVÂB
Nefeszâde İbrâhim’in (ö. 1060/1650) hat sanatı ve malzemelerine dair eseri.
Araştırma yazılarının yayımlandığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Araştırma yazılarının yayımlandığı dergilerden
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER