KORKUT, Besim - TDV İslâm Ansiklopedisi

KORKUT, Besim

Müellif:
KORKUT, Besim
Müellif: MUHAMMED ARUÇİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/korkut-besim
MUHAMMED ARUÇİ, "KORKUT, Besim", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/korkut-besim (16.06.2024).
Kopyalama metni

Travnik’te (Bosna) doğdu. Korkut ailesinden Ahmed Münib Efendi’nin oğludur. İlk öğreniminden sonra Travnik Rüşdiyesi, Saraybosna’daki Okružna Medresesi ve Kadılık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu (1925). Yüksek öğrenimini Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. 1931’de memleketine dönünce liselerde din dersi öğretmenliği yaptı. 1940-1944 yıllarında Saraybosna’daki Yüksek İslâmî-İlâhiyat Okulu’nda İslâm tarihi öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1945’te Saraybosna’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na üye seçildi, bir taraftan da lise öğretmenliğine devam etti. 1947-1950 yılları arasında Bosna-Hersek Halk Hükümeti’nin Millî Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim ve İlmî Müesseseler Komitesi’nde çalıştı. Araştırmacı olarak görev yaptığı Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’nden “ilmî danışman” unvanıyla emekliye ayrıldı (1967). Daha sonra Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde sözleşmeli hoca olarak Arapça dersleri okuttu. 30 Kasım 1975’te Saraybosna’da vefat etti. Arapça ve Almanca bilen Besim Korkut daha çok Arapça’dan Boşnakça’ya yaptığı çevirilerle tanınmış, makalelerinde çeşitli ilmî konuların yanı sıra Arapça ve İslâmî ilimler alanında yayımlanmış klasik eserlerin ve dergilerin tanıtımına önem vermiştir.

Eserleri. 1. Istorija Islama (Sarajevo 1935). İlkokulların yedinci sınıfları için kaleme alınan İslâm tarihi ders kitabıdır.

2. Kratak Pregled Povijesti Islama (Sarajevo 1935). Muhtasar bir İslâm tarihidir.

3. Gramatika Arapskog Jezika za I i II Razred Klasičnih Gimnazija (Sarajevo 1952). Liselerin bir ve ikinci sınıfları için hazırlanmış Arapça gramer kitabıdır. Eserin üç ve dördüncü sınıflar için hazırlanan II. cildi basılmamıştır.

4. Kelila i Dimna (Sarajevo 1953). Korkut ayrıca on beş kadar binbir gece hikâyesini tercüme etmiş, bu hikâyeler kitap halinde de yayımlanmıştır (Beograd 1953-1959; Sarajevo 1955, 1960).

5. Arapski Dokumenti u Državnom Arhivu u Dubrovniku-Al-Wathâiqu l-‘arabiyyatu fî Dâri l-mahfûzâti bi Madînati Dubrovnik (Dubrovnik Devlet Arşivi’ndeki Arapça belgeler [I, Sarajevo 1960; II, Sarajevo 1961; III, Sarajevo 1969]).

6. Kur’an s Prevodom (Sarajevo 1977, 1979, 1984). Kur’ân-ı Kerîm’in Boşnakça’ya ilk çevirisi sayılmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

Bisera Nurudinović, Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1945-1960, Sarajevo 1968, s. 30, 31, 35, 36, 40, 47, 49-52, 69, 200.

a.mlf., Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1961-1965, Sarajevo 1981, s. 21, 33, 57, 61, 93, 94, 157, 173.

a.mlf., Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1918-1945, Sarajevo 1986, s. 106.

World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Qur’an: Printed Translations 1515-1980 (haz. İsmet Binark – Halit Eren), İstanbul 1406/1986, s. 397.

H. Čar-Drnda, “Korkut Besim”, Leksikon Pisaca Jugoslavije, Novi Sad 1987, III, 265.

Mustafa Ćeman, Bibliografija Bošnjačke Književnosti, Zagreb 1994, s. 326, 338, 428, 458, 524.

Mahmud Traljić, Istaknuti Bošnjaci, Sarajevo 1998, s. 148-152.

a.mlf., “Besim-ef. Korkut (1904-1975)”, Preporod, VI/24, Sarajevo 1975, s. 14.

V. Arandjelović, “Korkut Besim, Stare Arapske Pripovetke”, Borba, XXV/114, Beograd 1960, s. 10.

Sulejman Grozdanić, “Prof. Besim Korkut 1904-1975”, , XXV (1975), s. 6-8.

Kasim Dobrača, “Besim-efendija Korkut (Kratak Osvrt na Život i Rad)”, , XXXIX/1 (1976), s. 68-77.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 26. cildinde, 204 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER