KOŞAY, Hamit Zübeyr - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KOŞAY, Hamit Zübeyr ile İLİŞKİLİ MADDELER

Öğrenim için Türkiye'ye gelmesini sağlayan kişi, eniştesi
RIZÂEDDİN FAHREDDİN
Cedîdci ve ıslahatçı fikirleriyle tanınan Tatar-Türk din âlimi, müftü ve tarihçi.
Yanında “Türk Silâh Adları” konulu tezini hazırladığı kişi
NÉMETH, Gyula (Julius)
Macar Türkologu ve tarihçisi.
Berlin Üniversitesi'nde derslerine devam ettiği kişi
BANG KAUP, Willy
Mukayeseli Türk dili araştırmaları mektebinin ve Uyguroloji’nin kurucusu olan Alman Türkologu.
İstanbul’a getirtilmesini sağladığı arşivci
FEKETE, Lajos
Macar tarihçisi, arşivci ve Türkolog.
Mezun olduğu okul
DÂRÜLMUALLİMÎN
Osmanlı Devleti’nde 1848-1924 yılları arasında faaliyet gösteren erkek öğretmen okullarına verilen ad.
Müdürlüğünü yaptığı müze
ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ
Ankara’da Cumhuriyet döneminin ilk ve önemli bir müzesi.
Üyesi olduğu kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Üyesi olduğu kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
Doğduğu yer
UFA
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkırdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başşehri.
Vefat ettiği yer
ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
BELLETEN
Türk Tarih Kurumu’nun yayın organı olan dergi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER