KUTBÜDDİN MÜBÂREK ŞAH - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUTBÜDDİN MÜBÂREK ŞAH

قطب الدين مبارك شاه
bk. DELHİ SULTANLIĞI
Hindistan’da Delhi merkez olmak üzere kurulan ve çoğu Türk asıllı hânedanlar tarafından idare edilen sultanlık (1206-1526).

bk. HALACÎLER
Halaç Türkleri tarafından kurulan ve 1202-1531 yılları arasında Leknevtî, Delhi ve Mâlvâ’da hüküm süren üç İslâm hânedanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER