KUTBÜDDİN el-MEKKÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUTBÜDDİN el-MEKKÎ

bk. NEHREVÂLÎ
Mekke’ye ve Yemen’e dair eserleriyle meşhur olan tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER