MAĞMÛMÎ, Şerefeddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAĞMÛMÎ, Şerefeddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

Tıbbiyeden arkadaşı
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Tıbbiyeden arkadaşı
İBRÂHİM TEMO
İttihat ve Terakkî Cemiyeti kurucularından Osmanlı siyaset adamı.
Tıbbiyeden arkadaşı
İSHAK SÜKÛTÎ
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kurucularından, gazeteci ve fikir adamı.
Kurucuları arasında yer aldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Paris'te birlikte hareket ettiği, görüşleri nedeniyle cemiyetten attırdığı kişi
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Paris'te birlikte hareket ettiği kişilerden
MİZANCI MURAD
Jön Türkler’in önde gelen isimlerinden, fikir adamı, gazeteci ve yazar.
Paris'te birlikte hareket ettiği kişilerden
NÂZIM BEY
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Maarif nâzırı.
Yazılarının yayımlandığı ve yönetiminde görev aldığı gazete
MEŞVERET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak Paris, Cenevre ve Brüksel’de yayımlanan siyasî gazete.
İmzasız yazılar yayımladığı gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazılarının yayımlandığı dergi
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergi
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Yazılarının yayımlandığı gazete
MÎZAN
Mizancı Murad Bey (ö. 1917) tarafından II. Abdülhamid devrinde çıkarılan siyasî ve kültürel muhtevalı gazete.
Son yıllarında yerleştiği ve vefat ettiği yer
KAHİRE
Mısır’ın başşehri.
Doğduğu yer
ÜSKÜDAR
İstanbul’un Anadolu yakasında ilçe ve tarihî bir semt.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER