MA‘LÛMÂT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MA‘LÛMÂT ile İLİŞKİLİ MADDELER

معلومات
MÂLÛMATÇI MEHMED TÂHİR
Gazeteci, matbaacı ve yayımcı.
Farklı çizgide olan dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazarlarından
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Yazarlarından
ALİ KEMAL
Gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı.
Yazarlarından
MÜSTECÂBÎZÂDE İSMET BEY
Servet-i Fünûn topluluğundan önce faaliyet gösteren ara nesil şair ve yazarı.
Şair ve yazarlarından
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Şair ve yazarlarından
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
"Klasikler" tartışmasını başlatan yazarı
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Yazarlarından
MUSTAFA SABRİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şair ve yazarlarından
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
Şair ve yazarlarından
NECİP ÂSIM YAZIKSIZ
Türkiye’deki ilk Türkçüler’den, Türk tarih ve dil âlimi.
Şair ve yazarlarından
MİDHAT BAHÂRÎ
Mevlevî şeyhi, şair ve edip.
Şair ve yazarlarından
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
Şair ve yazarlarından
MEHMED CELÂL
Ara nesle mensup şair, hikâyeci ve romancı.
Şair ve yazarlarından
İHTİFALCİ MEHMED ZİYÂ
İstanbul’daki tarihî eserler hakkında çalışmaları bulunan araştırmacı ve eğitimci.
Şair ve yazarlarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Şair ve yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Şair ve yazarlarından
TOKADÎZÂDE ŞEKİB BEY
Daha çok dinî ve tasavvufî şiirleriyle tanınan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi şairi.
Kafiye konusunda tartıştıkları edebiyatçı
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Dergi hakkında olumsuz yazılar kaleme alan edebiyatçılardan
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Dergi hakkında olumsuz yazılar kaleme alan edebiyatçılardan
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Dergi hakkında olumsuz yazılar kaleme alan edebiyatçılardan
MEHMED RAUF
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.
Dergi hakkında olumsuz yazılar kaleme alan edebiyatçılardan
AHMED İHSAN TOKGÖZ
Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER