MECMÛA-i EBÜZZİYÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MECMÛA-i EBÜZZİYÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

مجموعۂ أبو الضياء
Çıkaran
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
Derginin kapak çerçevesinde ismi olan âlimlerden
İBN SÎNÂ
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
Derginin kapak çerçevesinde ismi olan âlimlerden
İBN RÜŞD
Meşşâî okulunun son temsilcisi, filozof, fakih ve hekim.
Derginin kapak çerçevesinde ismi olan âlimlerden
İBN HAYYÂN
Endülüslü tarihçi.
Derginin kapak çerçevesinde ismi olan âlimlerden
KİNDÎ, Abdülmesîh b. İshak
Hıristiyanlığı öven ve İslâm dinine eleştiriler yönelten reddiye yazarı.
Derginin kapak çerçevesinde ismi olan âlimlerden
GELENBEVÎ
Daha çok matematik ve mantık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Osmanlı âlimi.
Derginin kapak çerçevesinde ismi olan âlimlerden
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
Ebüzziyâ’nın dergide mektuplarına yer verdiği yazarlardan
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Ebüzziyâ’nın dergide mektuplarına yer verdiği yazarlardan
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Ebüzziyâ’nın dergide mektuplarına yer verdiği yazarlardan
SÂDULLAH PAŞA
Osmanlı Devleti’nin Berlin ve Viyana sefiri.
Ebüzziyâ’nın dergide mektuplarına yer verdiği yazarlardan
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Yazarlarından
GÜLNAR HANIM
Türkler’e dostluğu ve İslâmiyet’e saygısı ile Türkiye’de çok sevilmiş Rus şarkiyatçısı.
Yazarlarından
GOLTZ, Wilhelm Colmar von der
Prusyalı mareşal ve Osmanlı müşiri.
Yazarlarından
SÂLİH ZEKİ
Bilim tarihçisi, matematik ve astronomi bilgini.
Yazarlarından
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Yazarlarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Hakkında seri yazı yayımlanan paşa
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
Ünlü Türk denizci ve kaptan-ı deryâsı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER