MEHMED EMİN RAUF PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED EMİN RAUF PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Selefi
HURŞİD AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Azline sebep olan kişi
HÂLET EFENDİ
Osmanlı devlet adamı.
Çağdaşı
HÜSREV PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
MEHMED ALİ PAŞA, Damad
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
FETHİ PAŞA
Osmanlı askeri ve devlet adamı.
Çağdaşı
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Nâzırlığını yaptığı nezâret
DAHİLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde İçişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Reisliğini yaptığı meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Sürgün edildiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Sancak mutasarrıfı olarak görevlendirildiği yer
BOLU
Karadeniz bölgesinin batı bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sancak mutasarrıfı olarak görevlendirildiği yer
TEKE-İLİ
Anadolu’nun güneybatısında yer alan ve merkezi Antalya olan sancak.
Sancak mutasarrıfı olarak görevlendirildiği yer
HAMÎD-İLİ
XIII. yüzyılın sonlarına doğru Isparta ve Burdur yöresinde kurulan Hamîdoğulları Beyliği’nin ve Osmanlı hâkimiyeti altında bir idarî bölge olan Hamîd sancağının diğer adı.
Vali olarak görevlendirildiği yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görevlendirildiği yer
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görevlendirildiği yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görevlendirildiği yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Vali olarak görevlendirildiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Mecburi ikamete gönderildiği yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
KARAHİSARISÂHİB
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
MENTEŞE
Anadolu beylikleriyle Osmanlılar döneminde Anadolu’nun güneybatısını içine alan bölge.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER