« Madde sayfasına git

MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Aile silsilesinin ulaştığı sadrazam
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Mensup olduğu edebî çevre
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Daha sonra katıldığı edebî akım
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Hocalık ve dekanlık yaptığı fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Edebiyat tarihine yönelmesine etki eden yazar
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Türkçü dünya ile tanışmasını sağlayan yazar
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Fecr-i Âtî'den arkadaşı olan yazar
ŞEHÂBEDDİN SÜLEYMAN
Yazar, fikir adamı, eğitimci.
Tanıştığı kitâbiyat âlimlerinden
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
Tanıştığı kitâbiyat âlimlerinden
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Amansız düşmanı kesilen araştırmacı
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Daha çok topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu.
Siyasî hasımları içinde en ağır tenkitlerde bulunan yazar
AĞAOĞLU, Samet
Cumhuriyet dönemi yazarı, politikacı.
Tanıştığı şarkiyatçılardan
GIESE, Wilhelm Friedrich Carl
Alman Türkologu ve Osmanlı tarihçisi.
Tanıştığı şarkiyatçılardan
MORDTMANN, Johannes Heinrich
Alman şarkiyatçısı.
Tanıştığı şarkiyatçılardan
DENY, Jean
Türk dili üzerindeki çalışmaları ile tanınan Fransız Türkologu.
Tanıştığı şarkiyatçılardan
KARÁCSON, Imre (Emeric)
Macar tarihçisi ve Türkologu.
İlim âlemine tanıttığı şair
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
İlim âlemine tanıttığı şair
AHMED YESEVÎ
Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.
İdaresi kendisine verilen dergi
MİLLÎ TETEBBÛLAR MECMUASI
1915 yılında beş sayı çıkan ilmî dergi.
Kurulmasını sağladığı kurum
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk kültür ve medeniyetini incelemek amacıyla 1924 yılında kurulan akademik bir merkez.
Madde yazdığı ansiklopedi
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazdığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
BİLGİ MECMUASI
Türk Bilgi Derneği tarafından I. Dünya Savaşı öncesinde yayımlanan akademik hüviyette aylık fikir dergisi.
Yazdığı gazetelerden
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Yazdığı gazetelerden
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yoğunlaştığı alan
EDEBİYAT TARİHİ
Edebî eser ve şahsiyetleri kronolojik ve sistematik olarak inceleyen bilim dalı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER